Shrnutí činnosti SDH Přísečná – 2015

Kulturní akce v Přísečné pořádané SDH v roce 2015

7.2.2015 – Hasičský ples, který proběhl v Kájovském Konibaru. K poslechu a tanci hrála kapela NETOLICKÁ PĚTKA. Na plesu vystoupil také Martin Musil, který zahrál 2 skladby na harmoniku. Plesu se zúčastnilo cca 216 osob.

30.4.2015Tradiční stavění Májky spojené s posezením pro občany a Lampionovým průvodem za Čarodějnicí. Akce se zúčastnilo kolem 30 dětí s rodiči, kteří s rozsvícenými lampiony prošli obcí až k čarodějnici, která pro děti měla za splnění úkolů sladkou odměnu. Děti od čarodějnice dostali figurínu zlé čarodějnice, kterou potom společně vhodili do ohně a spálili.

30.5.2015Dětský den – Druhým rokem pořádali hasiči ve spolupráci s obecním úřadem den plný her v pohádkovém duchu. Pro děti bylo nachystáno 10 stanovišť s úkoly, na jejíchž splnění dohlížely pohádkové postavy z řad aktivních hasičů, např. myslivec, princezna, čarodějnice, loupežníci,Večerníček a Kleopatra s Caesarem. Děti byli po dokončení úkolů odměněni balíčkem sladkostí, k dispozici zde bylo i malování na obličej a ukázka výcviku psů, které předvedla Vlaďka Garajová. Akce se zúčastnilo 24 dětí.

1.11.2015 Drakiáda – Drakiádu navštívilo celkem 26 dětí se svými rodiči, proběhly soutěže v létání draků a vyhodnocení akce spojené s ohodnocením nejlepších draků a jejich pilotů. K dispozici bylo pro zúčastněné občerstvení v podobě doma pečeních moučníků, špekáčky, čaj a grog.

5.12.2015 – Návštěva Mikuláše, andělů a čertů v rodinách. Nebeská delegace letos obešla 14 rodin a podarovala celkem 22 dětí.

Úspěchy SDH Přísečná v soutěžích požárního sportu

Družstva mužů i žen se v roce 2015 zúčastnila celkem 22-ti soutěží v rámci jihočeského kraje.

OKRSKOVÁ A OKRESNÍ SOUTĚŽ

16.5.2015 SDH Přísečná pořádal Okrskovou soutěž, ze které si muži A odvezli 2.místo. Muži B a ženy tuto soutěž vyhráli a postoupili do Okresního kola v Kaplici konaného dne 30.5.2015, kam se jelo podívat jen družstvo mužů. Zde se v  disciplíně na 100m s překážkami umístili na 2.místě, ve štafetě 4x100m s překážkami brali také 2.místo a v požárním útoku vybojovali místo 1. Celkově se umístili na 2.místě. Mezi jednotlivci se dařilo Martinu Musilovi, který obsadil 3.místo v disciplíně na 100m s překážkami a Jiřímu Komárkovi, který obsadil v této disciplíně místo 4.

Sestava mužů na Okresní soutěži v Kaplici 30.5.2015

100m s překážkami : Martin Musil, Jiří Komárek, Martin Garaj, Jan Šikuta, David Líkař

Štafeta 4x100m s překážkami :

1.štafeta : Jiří Komárek, Martin Garaj, Martin Musil, Pavel Frčka

2.štafeta : Marek Vitek, Jan Šikuta, Tomáš Martan, David Líkař

Požární útok : Tomáš Martan, Marek Vitek, Martin Garaj, David Líkař, Jan Šikuta, Martin Musil, Jiří Komárek

VELKÁ CENA ČESKÉHO KRUMLOVA

Družstva navštívila všech 8 soutěží zahrnutých do Velké ceny Českého Krumlova. Muži A se nejlépe umístili na 2.místě v Holubově, na finále Velké ceny v Českém Krumlově, kde brali také 2.místo a v Přední Výtoni, kde si vyběhli místo 3. Mužům z béčka se z tohoto seriálu nejvíce vydařila soutěž v Besednicích, kterou vyhráli. Ženy vybojovaly dvě 3.místa na soutěžích ve Chmelné a Přední Výtoni a 2x byly na 2.místě a to v Besednicích a Holubově.

Ve VC Č.K. obsadili muži A konečné 3.místo stejně jako ženy. Tím obhájili umístění ve VC Č.K. z roku 2014. Muži B se z důvodu půjčování závodníků umístili až na 12.místě.

JIHOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA

Týmy se také 8x účastnily i soutěží zahrnutých do Jihočeské hasičské ligy. Nejlépe se umístily v Lišově, kde muži A vyhráli kategorii ,,B“ (na tlusté hadice).

POHÁROVÉ SOUTĚŽE A MEMORIÁLY

Družstva pravidelně navštěvují i řadu pohárových soutěží, které jsou velmi oblíbené. Největší úspěch si odvezla z Memoriálu Jiřího Sládka v Benešově nad Černou, kde tým mužů A získal 1.místo, tým mužů B získal 3.místo a tým žen byl na 1.místě.

Za zmínku stojí i další soutěže, např. :

  • Pohárová soutěž v Přídolí, kde muži A brali 3.místo, muži B 2.místo a ženy 2.místo
  • Soutěž v Přísečné ,, O pohár starosty obce“ , kde se muži B umístili na 3.místě
  • Loučovice a Hořice na Šumavě, kde se muži B umístili na 3.místě

Jako již tradičně se družstva zúčastnila netradiční soutěže v požárním sportu v Brloze, kde si po přípravě, všichni z týmu, kromě strojníka, losují post, který poběží. Muži B tuto soutěž vyhráli, muži A se umístili na 7.místě a ženy, které tuto soutěž absolvovaly poprvé, v promíchané sestavě obsadily 3.místo.

NEJLEPŠÍ ČASY SEZÓNY

Nejlepší čas sezóny pro muže A byl na sklopkové terče 19:60 v Plešovicích. Na nástřik to byl čas 25:02 v Č.Krumlově. Na tréninku předvedli i parádní čas 18:75.

Nejlepší čas mužů B byl na sklopkové terče 19:50 ve Srubci. Na nástřik to byl čas 26:53 v Holubově.

Nejlepší časy žen byly na sklopkové terče 21:63 v Přední Výtoni a na nástřik 28:13 ve Chmelné.

V letošní sezóně se velice dařilo našim proudařům,svůj nejlepší čas v soutěži na sklopkové terče si připsal Martin Garaj za hodnotu 18:16 a na nástřikové terče za hodnotu 22:69. Za zmínku stojí i krásný čas Jiřího Komárka ze soutěže na sklopné terče v Plešovicích, který se zastavil na hodnotě 18:68.

V sezóně 2015 získaly družstva mužů i žen celkem 9x 3.místo, 7x 2místo a 6x místo 1.

Start a Conversation

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>