Koronavirus

INFORMACE O KORONAVIRU:
Aktuálně: skončení nouzového stavu k 17. květnu 2020

Mimořádná opatření – co aktuálně platí:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

aktualizovaný Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností od 20.4.2020:

uvolneni-schema-podnikatele-zivnostnici-23042020

Od pátku 3. 4. 2020 bude v nemocnici otevřeno místo pro odběry vzorků k testování na COVID-19

Odběr na COVID – 19 provádí Nemocnice Český Krumlov, a.s. na odběrovém místě v době od 8.00 do 11.00 hodin na základě indikace praktického lékaře nebo Krajské hygienické stanice. Maximální počet provedených odběrů bude 12 denně.

Umístění odběrového místa

Odběrové místo se nachází v areálu nemocnice před budovou bývalé lékárny, pavilon J. Vjezd nebo vstup do areálu nemocnice k odběrovému místu je přes hlavní vchod nemocnice po vyznačené trase.

Pacient bude telefonicky kontaktován zaměstnancem odběrového místa a objednán k odběru.

Informace o výsledku vyšetření

O výsledku vždy informuje zaměstnanec odběrového místa. V případě pozitivity informuje pacienta a praktického lékaře, v případě negativity pouze pacienta.

Placené a neindikované odběry se neprovádějí.

30.3.2020 Vláda prodloužila krizová opatření až do Velikonoc
  • omezení volného pohybu bylo prodlouženo do soboty 11. dubna 2020 (dosud platilo do 1. dubna 2020);
  • povinnost nosit roušky se nově nevztahuje na děti do dvou let věku a na řidiče vozidel, pokud jsou ve voze sami;
  • do soboty 11. dubna 2020 byl prodloužen rovněž zákaz maloobchodního prodeje (zachovány jsou dosavadní výjimky, např. potraviny, drogerie a lékárny a další) a uzavření restaurací;
  • karanténa se nově vztahuje na všechny, kdo se vrátí ze zahraničí, lhostejno z jaké země.
25.3.2020 NA VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH MÍSTECH NEJVÝŠE V POČTU DVOU OSOB

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.
Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod

23.3.2020 Nová opatření v boji s koronavirem

Vláda České republiky na dnešní schůzi přijala nová opatření v boji s koronavirem, vybíráme ty nejdůležitější:

  • veškerá opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru budou prodloužena do 1. dubna (dosud platila do 24. 3. 6:00 hodin);
  • přeshraniční pracovníci (pendleři) si budou muset zvolit, zda do práce přestanou jezdit, nebo se dočasně (na tři týdny) do země své práce přestěhují, po návratu budou umístěni do karantény;
  • budou prominuty zálohy pro právnické a fyzické osoby na daň z příjmu a sankce z pozdního podání daně z nabytí nemovitostí, kde se termín odsouvá na 31. července;
  • změna času pro nákupy seniorů – ti budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 8:00 do 10:00, v menších (do 500 metrů čverečních) už omezení platit nebude (platí od středy 25.3.2020).