Koronavirus

INFORMACE O KORONAVIRU:
Aktuální a kompletní informace a doporučení k vládním opatřením najdete na www.koronavirus.mzcr.cz.
Informační letáky Ministerstva Zdravotnictví:

Co_Kdyz_-_pojmy

Co_Kdyz_-_Priznaky

Co_Kdyz_-C-

Co_Kdyz_-C+

Co_Kdyz_-kontakt

DŮVODY_přijímání_opatření

Od středy 14. října 2020 dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření:

 • Zavření prvního i druhého stupně základních škol – do 2. listopadu 2020
 • Na VŠ zákaz prezenční výuky s výjimkou praxe v určených oborech, zákaz ubytování studentů na kolejích s danými výjimkami. Zákaz zkoušek nad 10 osob.
 • Na SŠ zákaz praktických výchov
 • Mateřské školy zůstanou otevřené
 • Dočasné uzavření restaurací, barů a klubů – u restaurací platí možnost „Jídla s sebou“ do 20.00
 • Povinné roušky na zastávkách veřejné dopravy
 • Zákaz pití alkoholu na veřejnosti
 • Zákaz shromažďování nad šest lidí
Od 10. září platí povinnost nošení roušek
 • uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování,
 • ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení,
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
 • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020:

Mimořádné_opatření_KHS_29_7_2020

skončení nouzového stavu k 17. květnu 2020

Mimořádná opatření – co platí:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností od 20.4.2020:

uvolneni-schema-podnikatele-zivnostnici-23042020

Od pátku 3. 4. 2020 bude v nemocnici otevřeno místo pro odběry vzorků k testování na COVID-19

Odběr na COVID – 19 provádí Nemocnice Český Krumlov, a.s. na odběrovém místě v době od 8.00 do 11.00 hodin na základě indikace praktického lékaře nebo Krajské hygienické stanice. Maximální počet provedených odběrů bude 12 denně.

Umístění odběrového místa

Odběrové místo se nachází v areálu nemocnice před budovou bývalé lékárny, pavilon J. Vjezd nebo vstup do areálu nemocnice k odběrovému místu je přes hlavní vchod nemocnice po vyznačené trase.

Pacient bude telefonicky kontaktován zaměstnancem odběrového místa a objednán k odběru.

Informace o výsledku vyšetření

O výsledku vždy informuje zaměstnanec odběrového místa. V případě pozitivity informuje pacienta a praktického lékaře, v případě negativity pouze pacienta.

Placené a neindikované odběry se neprovádějí.

30.3.2020 Vláda prodloužila krizová opatření až do Velikonoc
 • omezení volného pohybu bylo prodlouženo do soboty 11. dubna 2020 (dosud platilo do 1. dubna 2020);
 • povinnost nosit roušky se nově nevztahuje na děti do dvou let věku a na řidiče vozidel, pokud jsou ve voze sami;
 • do soboty 11. dubna 2020 byl prodloužen rovněž zákaz maloobchodního prodeje (zachovány jsou dosavadní výjimky, např. potraviny, drogerie a lékárny a další) a uzavření restaurací;
 • karanténa se nově vztahuje na všechny, kdo se vrátí ze zahraničí, lhostejno z jaké země.
25.3.2020 NA VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH MÍSTECH NEJVÝŠE V POČTU DVOU OSOB

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.
Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod

23.3.2020 Nová opatření v boji s koronavirem

Vláda České republiky na dnešní schůzi přijala nová opatření v boji s koronavirem, vybíráme ty nejdůležitější:

 • veškerá opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru budou prodloužena do 1. dubna (dosud platila do 24. 3. 6:00 hodin);
 • přeshraniční pracovníci (pendleři) si budou muset zvolit, zda do práce přestanou jezdit, nebo se dočasně (na tři týdny) do země své práce přestěhují, po návratu budou umístěni do karantény;
 • budou prominuty zálohy pro právnické a fyzické osoby na daň z příjmu a sankce z pozdního podání daně z nabytí nemovitostí, kde se termín odsouvá na 31. července;
 • změna času pro nákupy seniorů – ti budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 8:00 do 10:00, v menších (do 500 metrů čverečních) už omezení platit nebude (platí od středy 25.3.2020).

 

Start a Conversation

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>