Dokončení prvního protipovoďnového opatření v obci

DSC_0005Po opakovaném zužování obce povodňovými přívalovými dešti, které nejčastěji přicházeli z průmyslové zóny Českého Krumlova, se obec rozhodla pro zbudování prvního protipovodňového opatření v obci – retenční nádrže.

V pátek 30. 11. 2012 byla dokončena a předána do užívání obci novostavba retenční nádrže, která se nachází nedaleko nového obecního úřadu na potoce přitékajícího právě z průmyslové zóny. Retenční nádrž funguje na systému suchého poldru, což znamená, že voda potoka volně protéká hrází omezeným průtokem a v případě velké vody se nádrž o objemu 620 m3 začne plnit, až do případného přelití hráze.

Toto zpoždění naplněním nádrže by mělo částečně, nebo úplně zamezit škodám vzniklým přívalovou vlnou, samozřejmě v závislosti na intenzitě a délce trvání přívalového deště. Na realizaci retenční nádrže se podařilo získat dotaci ve výši 100% stavebních nákladů z programu – Prevence před povodněmi II – Ministerstva zemědělství.

Start a Conversation

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>