Archiv rubriky: Aktuality

Aktuální dění v obci

Uvedení do provozu bezdrátového obecního rozhlasu

DSC_0006V roce 2012 byl konečně vyřešen problém se starým nefunkčním drátovým obecním rozhlasem. Ve čtvrtek 27. 9. 2012, byl uveden do provozu nový bezdrátový obecní rozhlas. Na realizaci moderního bezdrátového rozhlasu se povedlo získat dotaci z Programu obnovy venkova 2012 ve výši 50% celkových nákladů.

Rozhlasový systém, byl již při montáži doplněn o modul SARAH JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění) napojený na systém HZS Jč kraje (hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje). Tímto spojením systému, byla obnovena funkce sirény prostřednictvým reproduktorů v obci, která svým houkáním upozorňuje na případná nebezpečí.

Venkovní přijímače instalované po obci budou mluveným slovem informovat občany na různá nebezpeční. Po dlouhé době se tak znovu uskutečňuje zkouška sirén, která se pravidelně rozeznívá každou první středu v měsíci. Zprovozněním celého systému, tak odpadá dlouhodobě využívaný systém lístečků do schránek (dále již nebude praktikováno), které nahrazovaly hlášení informací z místního rozhlasu.

Otevření nového obecního úřadu Přísečná

DSC_0007  V sobotu 1. září 2012 byla slavnostně otevřena nová budova obecního úřadu Přísečná. V obci se po dlouhém čekání občané dočkali konečně důstojné veřejné vybavenosti přímo v obci. V nové budově č.p. 25 v Přísečné, se nyní nachází obecní úřad, obecní knihovna, společenská místnost se zázemím a hasičská zbrojnice.

Slavnostní přestřižení pásky provedl po krátké řeči starosta obce Ing. Jiří Netušil společně s místostarostou Jaroslavem Beranem. Po celé odpoledne provázela slavnost příjemná muzika a bohaté občerstvení až do pozdních ranních hodin.