Archiv rubriky: Aktuality

Aktuální dění v obci

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu dne 17.4.2021 proběhne na návsi sběr nebezpečného odpadu. Kontejner na nebezpečný odpad bude na návsi přistaven v dopoledních hodinách od 8.00 do 10.00 hod. Vyzýváme všechny občany, kteří mají tento odpad (zářivky, elektrospotřebiče, nádoby od barev, lina-PVC, autobaterie, koberce, textil, atd.), ať jej přinesou nebo přivezou osobně na náves v uvedenou dobu.

Upozorňujeme, že mezi nebezpečný odpad nepatří železný šrot.

Vodovod Hlinice

jihocesky kraj-barevne

 

Projekt ”Přísečná – Hlinice – rekonstrukce vodovodu”

byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Celkové náklady projektu činily 1 337 118,73 Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 350 000 Kč.

Oprava kapličky Panny Marie a křížků v obci

DSC_0001Po více než roce se povedlo obci majetkoprávně vypořádat drobné sakrální stavby v obci, včetně pozemků. Pozemek pod kapličkou Panny Marie obci Přísečné věnovali manželé Garajovi, a tímto bychom jim chtěli velice poděkovat.

V průběhu roku 2014 byla zahájena celková oprava zmíněné kaple a dalších dvou litinových křížů. Rekonstrukce kaple Panny Marie byla podpořena díky získané dotaci z Programu obnovy venkova 2014 ve výši 110.000,- Kč. Kaple byla vybavena o nový kamenný reliéf Panny Marie, který byl zhotoven dle sádrového částečně dochovaného torza.

Reliéf, který dnes zdobí kapli, zhotovil akademický sochař Jan Korecký, který současně realizoval restaurátorské práce na opravě dvou litinových křížů v majetku obce. Oprava křížů byla plně hrazena z rozpočtu obce v celkové výši kolem 180.000,- Kč. Dne 16. 8. 2015 proběhlo svědcení Kaple i zrestaurovaných křížů jako doprovodná akce v rámci 100. letého výročí od založení SDH Přísečná.

Dokončení víceúčelového sportovního hřiště

DSC_0002Na zatravněné ploše na návsi, která vznikla zavezením rybníka, vzniklo na základě rozhodnutí zastupitelstva obce podpořeném anketou občanů nové víceúčelové hřiště. Po dlouhé době, tak obec získala opět sportovní plochu převážně pro využití dětí a mládeže. Na hřišti, které bylo zpřístupněno 16. 6. 2014, je možné si zahrát fotbal, nohejbal, volejbal, tenis, basketbal a v případě příznivých klimatických podmínek v zimě, je možné na ploše vytvořit i plochu ledovou pro případné bruslení a hokej.

Realizace celé stavby stála 1.515.445,- Kč vč. DPH a díky třetí žádosti, která byla úspěšná, se povedlo na výstavbu získat dotaci ve výši 425.000,- Kč. Tento projekt „Víceúčelové sportovní hřiště“ byl spolufinancován evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.

Oprava historické hasičárny u silnice

DSC_0003Obec Přísečná na sklonku léta provedla celkovou opravu staré budovy původní požární zbrojnice, která sloužila bez opravy svému účelu několik desetiletí.  Na rekonstrukci budovy, která byla dokončena 30. 9. 2013, se povedlo získat dotaci z Programu obnovy venkova 2013 ve výši 60.000,- Kč, z celkových stavebních nákladů. Opravená stavba tak opět může sloužit svému využití další léta.